İzolasyon

Isı yalıtımı sıcak ve soğuk havaların binalara girmesini ve çıkmasını engellemek için yapılan uygulamadır. Tüketilen toplam enerjinin 1/3 kadar oranının binalar için sarf edildiği düşünüldüğünde ısı yalıtımı önemli bir ihtiyaç durumuna gelmiş bulunmaktadır. Enerji tasarrufunun yanında ısı yalıtımı, binaların ömrünü uzatmak, değerini arttırmak, istenilen konfor şartlarını sağlamak, sağlıklı bir yaşam sürmek, çevre kirliliğini azaltmak ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için hayata geçirilmesi gereken bir uygulamadır.

Mantolama

Binalarda ısı yalıtımı için içten dıştan ve sandviç panel olmak üzere 3 ayrı yöntem uygulanır. Isı yalıtılımın devamını sağlayabilmek için yapılması gereken en doğru uygulama mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolaması en uygun olacak uygulamadır.

Mantolama ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dışının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.

Maliyeti aza indirgemek adına, binaların dış cepheleri ve bina duvarlarının tamamını kaplamadıktan sonra Dış Cephe Isı İzolasyonu (mantolama) uygulamasından beklenilen verim alınamaz. Dış Cephe Isı İzolasyonu (mantolama) uygulamasının en önemli özelliği hiçbir aralık kalmayacak şekilde binanın dışarıdan ısı yalıtım levhaları ile tamamen kaplanmasıdır.

Bizi takip edin, en güncel gelişmelerden haberdar olun.